ของฟรี

ews  โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย รุ่นฟรี
โปรแกรมรุ่นนี้อนุญาติให้ออกใบหักภาษีได้ คือ ภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด. 53 อย่างละ 5 ใบหักต่อเดือน
ใช้ได้ฟรีโดยไม่ต้องลงทะเบียน


ews  โปรแกรมตัดสต็อกขนาดเล็ก


ews  ไฟล์งานประกันสังคม Excel

ews  โปรแกรมเตรียมยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม 


ews  ดาวน์โหลดโปรแกรม Winrar ได้ที่นี่ครับ

( โปรแกรม Winrar ใช้แตกไฟล์ที่ถูกบีบอัดไว้ออกมาเป็นไฟล์ใช้งาน )