วิธีติดตั้งและถอนโปรแกรม

ต้องการดาวน์โหลดคลิกที่รูปภาพไอคอน ถ้าต้องการเปิดดูคลิกที่ตัวหนังสือ

ews  วิธีการติดตั้งโปรแกรม

ews  วิธีติดตั้งเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 หรือสูงกว่า


ews  วิธีการถอดถอนโปรแกรม


ews  วิธีการติดตั้งฐานข้อมูล สำหรับใช้บนระบบ LAN


ews  วิธีการลงทะเบียน โปรแกรม