การสั่งซื้อและชำระเงิน

ราคาโปรแกรม การชำระเงิน และเงื่อนไขในการจำหน่าย

-โปรแกรมหักภาษีณที่จ่าย
1. รุ่นเล็ก เวอร์ชั่น 2.0.4 ผู้ใช้คนเดียว สำหรับ ภ.ง.ด. 3 และ 53 ราคาจำหน่าย 1,990 บาท
2. รุ่นเวอร์ชั่น 3.0.3 (สำหรับกิจการเดียว) ราคาจำหน่าย 4,990 บาท
3. รุ่นเวอร์ชั่่น 3.0.3 (สำหรับ 3 กิจการ) ราคาจำหน่าย 9,990 บาท โดยต้องซื้อพร้อมกันในครั้งเดียวเท่านั้น


 

การชำระเงิน ค่าลงทะเบียน
หลังจากท่านได้ทดลองใช้และตัดสินใจลงทะเบียนใช้งาน กรุณาติดต่อ

คุณสุเทพ สวยสม  
Tel : 087-9887003    
Email :  info@easyworksoft.com
souisom@hotmail.com