คำถามที่พบบ่อย

 1. ทำไมเข้าโปรแกรมแล้วไม่เจอเอกสารของปีเก่า ๆ 
  ตอบ  ตอนเรียกเข้าโปรแกรมจะมีให้กำหนดวันที่ ให้ใส่ปีที่ต้องการเรียกดูให้ถูกปี จึงจะมองเห็น
           เอกสารของปีเก่า ๆ
 2. ไม่สามารถใช้โปรแกรมโอนย้ายของสรรพากร เพื่อโอนย้ายเท็กซ์ไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรม
  ตอบ  เนื่องจากสรรพากรได้เปลี่ยนรูปแบบเท็กซ์ไฟล์ใหม่ จึงโอนย้ายเท็กซ์ไฟล์ไม่ได้ วิธีการ
           คือ ไปดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขเท็กซ์ไฟล์และวิธีการใช้ ในหน้าดาวน์โหลด เพื่อแก้ไข
           เท็กซ์ไฟล์ให้ตรงกับรูปแบบใหม่ของสรรพากรก่อน แล้วจึงนำไปผ่านโปรแกรมโอนย้ายได้
  ดาวโหลดโปรแกรมที่ลิงก์นี้  http://easyworksoft.com/wordpress/index.php/downloads/